2.2.6 Leverantörers styrkande dokumentation

Vid inköp av ekologiska produkter är det du som företagare som har ansvar för att ta reda på att leverantören uppfyller kraven för ekologisk produktion. Det kan du göra genom att kontrollera leverantörens styrkande dokumentation (certifikat).

Referens: 834/2007 art 29, 889/2008 art 66.1, 66.2 och 67.1a