2.1.4 Grossister/partihandlare

Grossister/partihandlare (som inte är detaljhandelsled) som säljer vidare färdigförpackade varor ska vara anmälda och stå under ekologisk kontroll. Däremot finns inte krav på årligt fysiskt kontrollbesök, utan kontrollmetoden och antalet kontroller kan anpassas till risken för överträdelser och för att kraven i förordningen inte följs.

Referens: 834/2007 art 27.3