7.1.7 Bestrålning

Ingredienser i ekologiska produkter får inte vara bestrålade. Om du använder konventionella kryddor måste du ha dokumentation som visar att de inte är bestrålade eftersom det är tillåtet med bestrålning av kryddor inom EU. Kontrollinstrument där röntgenstrålar används är dock tillåtna om stråldosen inte överstiger 0,5 Gy och energinivån inte överstiger 10 MeV. Övriga undantag enligt direktiv 1999/2/EG artikel 1.2.a) är också tillåtna.

Referens: 834/2007 art 10, direktiv 1999/2 EG.