7.1.9 Produktion av ekologisk jäst

Jäst kan framställas ekologiskt och ska beräknas som ingrediens av jordbruksursprung. Vid produktion av ekologisk jäst får du endast använda ekologiskt producerade substrat. Övriga bearbetningshjälpmedel ska finnas upptagna i bilaga 8.

Referens: 834/2007 art 20.1, 889/2008 art 27.2 c

Svensk tillämpning

I framtiden kan mer detaljerade produktionsregler komma att utvecklas.