7.6.3 Svaveldioxidanvändning vid exceptionella klimatförhållanden

Om druvorna får allvarliga sjukdomsangrepp på grund av exceptionella väderförhållanden så kan du använda mer svaveldioxid än föregående år för att få en jämförbar kvalitet på vinet.

Du får använda svaveldioxid inom de gränsvärden som fastställts i 606/2009 bilaga I B efter att Livsmedelsverket har gett sitt godkännande. Skälen för användning av svaveldioxid ska dokumenteras, så att du kan visa att du har rätt att använda substansen.

Referens: 889/2008 art 47 e