6.6.1 Placering av bikupor

Ekologiska djur ska utfodras med ett ekologiskt foder. Du ska därför försöka placera dina bikupor så att bina huvudsakligen kan hämta pollen och nektar från ekologiskt odlade grödor, eller från vilda växter eller grödor som är behandlade med metoder som ger en liten miljöpåverkan. Med huvudsakligen menas att över hälften av pollen- och nektarkällorna ska motsvara kraven ovan.

Referens: 834/2007 art 5 k och 14.1 b ix