7.1.8 Ultraviolett ljus

Ultraviolett ljus kan räknas som joniserande strålning, beroende på vilken våglängd och frekvens det är frågan om. Du måste därför veta om dina ljuskällor ger en våglängd på 100 nanometer eller mindre eller har en frekvens på 3×1015 Hertz eller mer då det räknas som joniserande strålning och därför inte får användas i ekologisk produktion.

Referens: Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (2) och med de begränsningar som anges i art 1.2 i direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (3)