7.3.2 Bärare och lösningsmedel i tillsatser

Bärare och lösningsmedel som är tillåtna i tillsatserna behöver inte vara ekologiska. Bärare är till exempel stärkelse som finns med i tillsatspreparatet.

Referens: 889/2008 art 27 och bilaga VIII, avsnitt A