2.1.6 Kontraktsodling

Vid kontraktsodling eller arrende är det viktigt att avtalet gör klart vilket företag som gör vad och vem av förädlare och olika lantbruksföretag som är den praktiska aktören. Aktören är den som brukar marken ekologiskt, framställer, bereder, förvarar eller importerar de ekologiska produkterna och är den som ska ansvara för att reglerna följs. Om du som aktör överlåter ett kontrakt gällande någon av verksamheterna till tredje man, är det ändå du som är skyldig att anmäla verksamheten till de behöriga myndigheterna och låta ditt företag omfattas av kontroll.

Referens: 834/2007 art 2 d och 28.1