7.3.7 Processhjälpmedel

De processhjälpmedel som är tillåtna (och andra produkter som får användas i ekologisk produktion) hittar du i bilaga 7. Där framgår också de särskilda villkor för användningen av de olika processhjälpmedlen. Förutom de processhjälpmedel som finns i bilaga 7, är preparat av mikroorganismer och enzymer, som normalt används vid bearbetning av livsmedel, tillåtna att använda. Enzymerna invertas, E 1103, och lyzosym E 1105, kan även användas som livsmedelstillsatser, men är då inte tillåtna i ekologisk produktion. Invertas och lyzosym tillåts endast som processhjälpmedel.

Referens: 889/2008 bilaga VIII, avsnitt B, 1333/2008 art 3

Svensk tillämpning

Ett processhjälpmedel är ett ämne som används i produktionen men som inte i sig konsumeras som en ingrediens i livsmedlet. Hela definitionen finns i artikel 3 i 1333/2008.