7.1.3 Särhållning genom förträngning med ekologisk råvara

Rengöring kan ske genom förträngning med ekologisk råvara. Tillämpar du denna rutin ska du ange hur stor mängd ekologisk produkt som används för att rengöra anläggningen. Den mängden får inte säljas som ekologisk utan den får märkas som konventionell eller kasseras.

Referens: 834/2007 art 19 1, 889/2008 art 26 5.

Svensk tillämpning

Rengöring genom förträngning innebär att de rester av konventionell produkt som finns i en utrustning från den tidigare produktionen ”tvättas bort” genom att den första delen av den ekologiska produktionen får föra med sig den konventionella resten. Till exempel kan en transportskruv som är svår att ta isär och rengöra, istället rengöras med en viss mängd ekologisk produkt (det kan vara socker eller pasta osv beroende på vilken produktion det är frågan om). Hur mycket som behövs kan ofta bedömas genom att liknande produkt men där en synlig eller analyserbar skillnad finns, provas i anläggningen.