6.4.3 Inköp av konventionella bin

Ibland kan det vara så att det bland de ekologiska drottningar och avläggare som finns att köpa inte går att hitta bin med de egenskaper du önskar. Om du behöver komplettera dina bigårdar med inköpta bin får du därför köpa in en begränsad andel konventionella drottningar eller avläggare. Du får köpa in högst tio procent konventionella drottningar eller avläggare per år. Du kan räkna procentsatsen utifrån hur många samhällen du har vintrat in året dessförinnan.

Det som gäller inköp av konventionella avläggare gäller också svärmar. Fångar du en svärm som troligen inte kommer från ekologiska bisamhällen, räknas den som en konventionell avläggare och du måste räkna in den i det antal drottningar och avläggare du får köpa in varje år.

Om du köpt in konventionella drottningar eller avläggare ska de placeras i bikupor med ekologiska vaxkakor eller med mellanväggar av ekologiskt vax. Då behöver du inte låta drottningarna eller avläggarna genomgå omställning. Om ekologiskt vax inte finns att tillgå och du enligt undantagsreglerna (se 6.2.5) låter de inköpta drottningarna eller avläggarna sitta kvar på konventionellt vax, måste de genomgå ett års omställning.

Referens: 834/2007 art 14.1 a ii, 889/2008 art 9.5 och 38.4