2.1.1 Företag som ska vara certifierade

I EU:s lagstiftning för ekologisk produktion används ordet aktör, som står för både företag och personer som ansvarar för att kraven i förordningen uppfylls avseende den verksamhet som bedrivs. I dessa riktlinjer skriver vi företag eftersom det är enklare och normalt är det företag och de som ansvarar för företaget som avses. Huvudregeln är att alla företag som framställer, bereder, förvarar eller importerar produkter från ett land utanför EU och som märker eller marknadsför produkter med hänvisning till ekologisk produktion ska vara certifierade. Detta gäller även exportörer och företag som överlåter sin verksamhet till tredje part.

Också företag som köper och säljer ekologiska produkter inom EU, men inte har egna lager, ska vara certifierade.

Företag som enbart säljer direkt till slutkonsument behöver dock inte vara certifierade förutom om de ägnar sig åt näthandel/distanshandel, se också regel 2.1.3 om detaljhandel.

Referens: 834/2007 art 28.1, 5§ LIVFS 2016:1