7.3.10 Aromämnen, återskapad rök

Med ”smakämnen”, som ibland används i förordningstexten, avses aromämnen. Du får använda naturliga aromämnen och naturliga arompreparat i ekologiska produkter. Då ska det i produktbladet framgå att de är naturliga, enligt definitionen i 1334/2008.

Rökaromer är inte tillåtna att använda. Du får inte heller att använda återskapad rök eftersom de innehåller rökaromer. Rökkondensat definieras även i förordning 2065/2003 som renad vattenbaserad del av kondenserad rök och räknas därför som ”rökaromer”.

Referens: 834/2007 art 19.2 b, 889/2008 art 27.1 c och bilaga IX, 1334/2008 art 3.2 f och 16, 2065/2003 art 3.1