10.1.1 När det är obligatoriskt med EU:s logo för ekologisk produktion

Det är obligatoriskt att använda EU:s logo för ekologisk produktion på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel som är producerade inom EU, om sådana termer som avses i artikel 23.1 i förordningen EG nr 834/2007, som bio och eko, används. Med det avses förpackningar som riktas till konsument. Även för levande eller obearbetade jordbruksprodukter som är färdigförpackade, t.ex. förpackade musslor, är det obligatoriskt med EU-logon.

Logotypen för ekologisk produktion inom EU. Logotypen kallas ofta EU-logon när det är självklart av sammanhanget att det är ekologisk produktion som avses, eller EU-lövet.

Referens: 834/2007 art 24 och 25, 889/2008 art 57 och bilaga XI

Förpackar och märker butiken EU-ekologiska produkter (t.ex. kött eller färdigrätter) ska märkningsregler för ekologisk produktion följas och produkten ska vara märkt på samma sätt som leverantörsförpackade produkter med kontrollkod butiken har.

Referens: 834/2007 art 24 och 25, 889/2008 art 57 och bilaga XI.

Svensk tillämpning

Du kan ladda ner EU-logon på Kommissionens webbplats. Reglerna tydliggörs även i riktlinjer som Kommissionen publicerat.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_sv

På Kommissionens webbplats finns också en ”verktygslåda” med olika typer av marknadsföringsmaterial, slogans, broschyrer, bilder m.m

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/marketing-material_sv#webbanners

Observera att de obligatoriska uppgifterna för märkning som gäller för alla livsmedel ska finnas med. Uppgifterna om ekologisk produktion ska framgå åtskilt från övriga uppgifter och i en stil som inte framträder tydligare än de andra uppgifterna. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om produktion av livsmedel, kontroll och märkning av ekologisk mat: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av- livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/